Covid

Ova pandemija dodatno pojačava siromaštvo, nejednakost i ugroženost kojima je izloženo mnoštvo porodica i djece. Učenica Maša Samardžić na času Informatike zajedno sa nastavnicom Elmom […]