O ŠKOLI

Javna ustanova Osnovna škola “Dašo Pavičić“, Put partizanskih majki 12, nalazi se na teritoriji Mjesne zajednice Topla, na granici Igala i Herceg Novog. Sa područnim odjeljenjem Sutorina (Mojdež i ove školske godine nije aktivno odjeljenje) i izdvojenim odjeljenjem u Igalu, organizovana je kao javna ustanova za osnovno obrazovanje i vaspitanje od I – IX razreda.

Osnovna škola „Dašo Pavičić“,u Herceg Novom, počela je sa radom 21.09. školske 1959/60. godine, podjelom dotadašnje jedinstvene Osmogodišnje škole, zbog prevelikog broja odjeljenja i prostorne ograničenosti. U početku je nosila naziv Druga osnovna škola – Herceg Novi da bi, 28.11.1959.godine, dobila naziva Osnovna škola „Dašo Pavičić“, po istaknutom revolucionaru i prvoborcu ovog kraja, Danilu – Dašu Pavičiću. Škola je bila smještena u zgradi Škole učenika u privredi u Herceg-Novom, Njegoševa br. 38. U novoj školskoj zgradi otpočela je sa radom 01.11.1971.godine, sa 854 učenika, za koliko je zgrada i planirana izgradnjom.

Škola u ovoj školskoj godini ima ukupno 54 odjeljenja, a od toga dva kombinovana odjeljenja u Područnom odjeljenju u Sutorini, osam odjeljenja nalazi se u zgradi Instita u Igalu, i to: dva odjeljenja prvog, drugog, tećeg i četvrtog razreda. U Područnom odjeljenju u Mojdežu nema upisanih već djeca pohađaju nastavu u Matičnoj školi, čime je ovo odjeljenje privremeno prestalo sa radom.

Ova škola je od 01.09.2004.godine, pored još 20 škola u Državi, počela raditi po reformisanom programu devetogodišnje osnovne škole.

Za postignute rezultate u nastavno-vaspitnom radu i javnoj djelatnosti u periodu od 1960. godine škola je dobila veći broj nagrada i priznanja.

Izgradnja naselja Topla, kao i stambenih blokova u Igalu, školske 1977/78.godine, dovelo je do naglog povećanja broja učenika (1.056), što je indikativno do danas (1313). Stoga se može reći da su uslovi rada dosta teški, zbog zauzetosti školskog prostora redovnim aktivnostima, pa nema dovoljno ni prostornih ni vremenskih uslova za realizaciju svih željenih vannastavnih i slobodnih aktivnosti.

U matičnoj školi  na Toploj nastava je organizovana  u dvije ravnomjerne smjene koje se sedmično mijenjaju, osim učenika učenika prvog razreda koji su uvijek u prvoj smjeni, a učenici drugog razreda uvijek u međusmjeni (12,40časova).

Nastava  u prvoj smjeni počinje od  7,30  do  13,25, a  drugoj  smjeni  od 13,30 do 18,35.

I smjena II smjena
I1, I2, I3, I4, I5 uvijek I smjena II1, II2, II3, II4,III5 uvijek II smjena
III1, III2, III3, III4, IV1, IV2, IV3, IV4
V1,V2, V3 V4 , V5, V6
VII1, VII2, VII3, VII4, VII5 VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6
IX1, IX2, IX3, IX4, IX5 VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

U objektu Instituta “Dr Simo Milošević” u Igalu nastava se izvodi u 8 odjeljenja nižih razreda (učenici iz Igala), u dvije smjene: dva odjeljenja prvog razreda i dva odjeljenja trećeg razreda uvijek su prije podne, a dva odjeljenja drugog razreda i dva odjeljenja četvrtog razreda su u drugoj smjeni.

I smjena II smjena
I6, I7 II6, II7
III6, III7 IV5, IV6

U područnom odjeljenju Sutorini nastava se izvodi samo u prvoj smjeni.

Od ove školske godine za učenike prvog razreda, u saradnji sa JPU ,,Naša radost“ Herceg Novi, organizovan je produženi boravak u vrtiću u Igalu, a produženi boravak za djecu sa Tople organizovan je u matičnoj školi, a planira se adaptacija igraonice za djecu u produženom boravku.

Print Friendly, PDF & Email