Organizacija rada

Činjenica da je svaka škola specifična po elementima, koji je sadržajno profilišu kao prosvjetnu instituciju (struktura učenika, prije svega socio-kulturna, a zatim struktura nastavnog osoblja i đačkih roditelja) zahtijeva posebne pristupe planiranja. Racionalna organizacija rada škole nije samo u funkciji stimulisanja učenika i nastavnika na optimalno angažovanje, već sadrži značajnu komponentu povratne sprege dobrog planiranja, ispravljanja negativnih tendencija i podržavanje i prihvatanje pozitivnih činilaca vaspitno-obrazovnog procesa. Od svih elemenata i prihvatanja njihovog vrednovanja, u najvećoj mjeri zavisi dinamika progresivnog razvoja naše škole.

Organizacija rada u školi od posebne je važnosti za uspješno sprovođenje vaspitno-obrazovnog procesa. Latentne učeničke sposobnosti stavljaju školu u novu situaciju brzih i dinamičnih promjena. Ova činjenica uslovljava racionalniji i organizovaniji rad svih subjekata u školi.

Često korišćena objašnjenja kako su rezultati rada u prosvjeti nemjerljiva kategorija, ili tačnije, kategorija teško mjerljivih valera, predstavljaju neprofesionalni odnos prema intelektualnoj, vaspitnoj i obrazovnoj promociji rada u školi. Najveći broj relevantnih indikatora ukazuje da se rad nastavnika i učenika, njihove sposobnosti, angažovanje u kompetetivnom stvaralaštvu, mogu vrlo precizno izmjeriti, ukoliko se odaberu pravi, djelotvorni i stimulativni reperi i postavi precizan i dostupan cilj.

Promocija novih zahtjeva biće realno ostvarljiva ukoliko budemo postavili istinski ostvarljive ciljeve:

 • profesionalizam najvećeg nivoa;
 • najviši nivo kulture rada i discipline;
 • stvaranje zdrave konkurentske klime među nastavnicima i učenicima i
 • optimalno vrednovanje pravog kvaliteta.

Respektujući sve ograničavajuće faktore koje školi nameće teška ekonomska situacija i konkretno loše materijalno stanje prosvjetnih instituacija, najvažnije usmjeravanje tokom ove školske godine biće ka tome da škola postane intelektualna, kreativna „radionica“ u  kojoj će pomenuti aspekti kulture rada, odnosa i vaspitanja biti oni bazični elementi na kojima će se zasnivati racionalan, sistematičan razvoj učeničkih potencijala.

Tokom školske godine posebna pažnja biće posvećena:

 • pripremi nastavnika za nastavu, permanentno poboljšanje principa individualne inicijative na ugrađivanju novih sadržaja koji se odnose na poboljšanje kvaliteta časa;
 • nabavki stručne literature za nastavnike;
 • nabavki stručnih časopisa;
 • projektu inkluzivnog obrazovanja;
 • praćenju novih trendova u oblasti vaspitno-obrazovnih saznanja, s posebnim osvrtom na preduzetničko učenje u implementaciji sadržaja održivog razvoja
 • optimalnom podsticanju svih oblika stručnog usavršavanja nastavnika.

Pridržavajući se ovakve postavke planiranja, nastavnici će biti u mogućnosti da izvrše određenu selekciju sadržaja, da prate i vrednuju svoj rad i rad svojih učenika uspješnije nego do sada, pri tom da konkretizuju zadatke, oblike i metode rada. U tom cilju:

 • i dalje će se usavršavati strategija poboljšanja kulture rada, iako su tokom protekle školske godine stvoreni, uglavnom, jednaki uslovi za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada svih subjekata;
 • poboljšaće se informisanost nastavnika u okviru škole (u internom pogledu) i prema prosvjetnim institucijama grada, opštine i Države (u eksternom smislu);
 • sprovešće se efikasniji rad na svim stručnim sastancima, prije svega kroz konkretne i smišljene pripreme sastanaka.

 

U matičnoj školi  na Toploj nastava je organizovana  u dvije ravnomjerne smjene koje se sedmično mijenjaju, osim učenika učenika prvog razreda koji su uvijek u prvoj smjeni, a učenici drugog razreda uvijek u međusmjeni (12,40časova).

Nastava  u prvoj smjeni počinje od  7,30  do  13,25, a  drugoj  smjeni  od 13,30 do 18,35.

I smjena II smjena
I1, I2, I3, I4, I5 uvijek I smjena II1, II2, II3, II4,III5 uvijek II smjena
III1, III2, III3, III4, IV1, IV2, IV3, IV4
V1,V2, V3 V4 , V5, V6
VII1, VII2, VII3, VII4, VII5 VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6
IX1, IX2, IX3, IX4, IX5 VIII1, VIII2, VIII3, VIII4

U objektu Instituta “Dr Simo Milošević” u Igalu nastava se izvodi u 8 odjeljenja nižih razreda (učenici iz Igala), u dvije smjene: dva odjeljenja prvog razreda i dva odjeljenja trećeg razreda uvijek su prije podne, a dva odjeljenja drugog razreda i dva odjeljenja četvrtog razreda su u drugoj smjeni.

I smjena II smjena
I6, I7 II6, II7
III6, III7 IV5, IV6

U područnom odjeljenju Sutorini nastava se izvodi samo u prvoj smjeni.

Od ove školske godine za učenike prvog razreda, u saradnji sa JPU ,,Naša radost“ Herceg Novi, organizovan je produženi boravak u vrtiću u Igalu, a produženi boravak za djecu sa Tople organizovan je u matičnoj školi, a planira se adaptacija igraonice za djecu u produženom boravku.

Print Friendly, PDF & Email