Obavještenje

NASTAVA NA DALJINU

 

Na osnovu člana 55 stav 1 tač 2,4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  [Službeni list CG , broj 12/18] , na prijedlog Instituta za javno zdravlje ,Ministarstvo zdravlja donijelo je Naredbu za preuzimanje privremenih mjera za suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa . Tačkom 6 ovog člana naređen je prekid obrazovno –vaspitnog rada u javnim ustanovama , na period od najmanje 15 dana , počev od 16.marta 2020.godine .

Ministarstvo prosvjete ,u cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje ,organizuje nastavu na daljinu .Početak izvođenja nastave na daljinu je ponedeljak 23.mart 2020 .godine .Navedeni vid nastave odvijaće se pod sloganom  Uči Doma . Pririotetni sadržaji za učenike I ,II, III, IV I V razreda emitovaće se na kanalu   TVCG2 ,za učenike VI ,VII,VIII i IX razreda emitovaće se na kanalu Uči Doma 1, Uči Doma 2 (bivši MNE SPORT 1  i 2), po programskoj šemi koja će biti objavljena na posebno izrađenom web sajtu  www.ucidoma.me  kao i  na internet stranici Ministarstva prosvjete ,razvrstani po nivoima obrazovanja , razredima i nastavnim predmetima. Sadržaji koji se objavljuju na TV kanalima biće objavljeni i na  YouTube kanalu Učidoma .

Naša škola je uz pomoć resursa sa kojima raspolaže osmislila adekvatan način za realizaciju sadržaja iz svih nastavnih predmeta , u skladu sa nastavnim planom i programom  kako bi održali proces učenja i nastavnih obaveza . Samostalnost u učenju predstavlja jednu od veoma važnih socio –emocionalnih vještina koje se integrišu u karakter ličnosti . U tom smislu je značajna samostalnost u učenju ,odgovornost i samoinicijativnost svih učenika ,čija aktivnost u novonastaloj situaciji će u velikoj mjeri zavisiti i od podrške roditelja , koji imaju nezamjenjivu ulogu  u ovom procesu .Odjeljenske starješine će putem grupa za komunikaciju kontinurano obavještavati roditelje i /ili učenike o aktivnoj situaciji i promjenama obrazovno –vaspitnog rada . Učenici i roditelji imaju priliku da preko školskog  sajta  i facebook stranice škole svakodnevno  se informišu po razredima i nastavnim predmetima o obavezama učenika .

Sve neophodne dodatne informacije i pojašnjenja u odnosu na koncept nastave na daljinu , učenici i roditelji mogu zatražiti od Ministarstva prosvjete putem zvanične e –mail adrese: mps@mps.gov.me ili pozivom na broj telefona  020 410 110

 

 

                                                                                                                                                     Direktor

                                                                                                                                              Branislav Krečković

 

Print Friendly, PDF & Email