Podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja

    KulturKontakt Austria u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje u Crnoj Gori realizuje projekat pod nazivom “Podrška inkluziji u stručnom obrazovanju“. Jedan od ciljeva je unapređivanje uslova u srednjim stručnim školama za uključivanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u redovan sistem obrazovanja.

Dana 14.11. i 15.11.2019. godine u JU OŠ “Njegoš“ Kotor, održana je dvodnevna radionica: “Podrška nastavnicima u implementaciji inkluzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama“. Na ovom seminaru  iz oblasti inkluzije posebna pažnja je posvećena izradi i realizaciji ITP-a 1, i ITP-a 2 u osnovnim i srednjim stručnim školama.

Učesnici su vježbali po grupama izradu IROP-a, kao i Individualnog tranzicionog plana 1 i 2.  Voditelji seminara su bili: Irena Bogićević, pedagog u Resursnom centru “Podgorica“, Anita Marić iz Zavoda za školstvo i Vjera Mitrović-Radošević iz Centra za stručno obrazovanje.

Predstavnik naše škole je bila Vanja Nuhefendić, psiholog.