Raspored smjena i učionica

Škola radi za vrijeme NKT mjera u 4 smjene po slećem rasporedu. Smjene su po 4 časa od 30 minuta.

  • I smjena  7:30
  • II Smjena 10:15
  • III smjena  13:00
  • IV 15:45

Raspored odjeljenja po smjenama i učionicama:

Print Friendly, PDF & Email