Aktivnosti povodom Međunarodnog dana djevojčica u ICT-sektoru

Povodom Međunarodnog dana djevojčica koji je obilježen 27.04.2023.godine, u našoj školi za učenice III razreda realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • prikazana je prezentacija na temu Međunarodni dan djevojčica u ICT –u sektoru, koju su kreirali učenici koji pohađaju izborni predmet Izrada grafike sa obradom slike i fotografije
  • radionice u kojima su učenice programirale u Scratch-u i MaceCod-u

Članovi mIcrobit sekcije  Andrea Božović, IX i  Miodrag Benderać, IX realizovali su date aktivnosti.Cilj ovih radionica bio je razvijanja interesovanja za informatiku i računarstvo.

Međunarodni-dan-djevojčica

 

Print Friendly, PDF & Email