Daisy seminar

28.09.2018. u Zavodu za školstvo je održan seminar povodom upotrebe DAISY udžbenika u nastavi istorije. Prisustvovala je Dragoslava Seferović profesor istorije. Tokom seminara nastavnici su […]