Digitalne tehnologije kao potpora inkluzivnom obrazovanju

„Digitalne tehnologije kao potpora inkluzivnom obrazovanju“
(Digital Teaching Technologies as Scaffolding Tools in Inclusive Education).

Pojekat realizuju sljedeći partneri: OŠ „Radojica Perović“ Podgorica- vodeći partner, Univerzitet Johanes Kepler Linz, Austrija (Johannes Kepler, University Linz), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore, i OŠ „Zalik“ Mostar, Bosna i Hercegovina.

Projekat je odobren u okviru drugog poziva za projekte Savjeta Evrope (Council of Europe) u okviru poziva za projekte pod nazivom „Ljudska prava i demokratija u akciji – Demokratska i inkluzivna kultura u školama (Human Rights and Democracy in Action.)

Cilj seminara je obuka nastavnika za upotrebu 3D štampača u inkluzivnoj nastavi. Obuka je obuhvatala rad u programima za 3D modeliranje, kao i štampanje 3D objekata na 3D štampačima.

Print Friendly, PDF & Email