III 3 u posjeti bibiloteci

Ucenici III 3 odjeljenja posjetili su školsku biblioteku. Naša bibliotekarka Ljiljana učenike je dočekala kao i uvjek širokog osmijeha. Planirala je da sa učenicima kreira njihovu prvu knjigu. Da bi izradili knjigu upoznala ih je sa pojmovima: autor, izdavac, recenzent, ilustrator, štampa itd. Učenici su naučili latinično pismo. Trideset slova podijeljeni su u tri boje i svaki učenik je dobio po jedno slova i pojam koji počinje tim slovom. Npr. A-autor. Njihov zadatak je da pojam objasne na literarni ili likovno da predstave onako kako ga oni razumiju. Cilj časa je bio da učenici shvate kako nastaje knjiga i koliko je važno da na vrijeme usvajaju određene pojmove vezane za knjigu i blagovremeno razvijaju ljubav prema čitanju.

Print Friendly, PDF & Email