IX zasjedanje Dječjeg parlamenta

IX zasjedanje Dječjeg parlamenta održano je 19.11.2018. u Skupštini Crne Gore u Podgorici. Skupu je prisustvovalo 70 predstavnika lokalnih dječjih parlamenta iz 23 opštine i to po dva predstavnika osnovnih i srednjih škola, uključujući i predstavnike ranjivih grupa djece iz svih opština Crne Gore.

Pored predsjednika skupštinskih odbora i predstavnika klubova poslanika u Skupštini Crne Gore, na sjednicu su pozvani i predstavnici Vlade Crne Gore, domaćih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava djeteta, kao i članovi diplomatskog kora.

Zasjedanje se organizuje svake godine povodom obilježavanja 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović otvarajući sjednicu poručio je djeci da treba da budu upoznati sa svojim pravima koje propisuje UN Konvencija a čiji je jedan od potpisnika i Crna Gora, da bi, kako je rekao, znali što su sve stariji dužni da obezbijede radi njihovog srećnog djetinjstva i bezbrižnog razvoja i mladosti. Pojasnio je da među velikima nekada ima određenih nerazumijevanja, ali da je najvažnije razgovarati, biti svjestan važnosti tolerancije i vrijednosti dijaloga.

Učesnici skupa su odgovarali na pitanja učenika iz svih krajeva Crne Gore, a najviše pitanja je bilo upućeno ministarstvima prosvjete i sporta. Našu školu su predstavljali Zorica Marić, IX4 i Pavle Đurović, VIII2, a sa njima je bila Vanja Nuhefendić, psiholog škole, koja rukovodi đačkim parlamentom.

Zasijedanje se u direktnom prenosu moglo pratiti na TV Crne Gore.

Print Friendly, PDF & Email