Izlet: Budva – Petrovac – Manastir – Reževići – Manastir Praskavica – 12.10.2017.

ISHODI

CRNOHORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

1.  Na kraju učenja učenik će biti sposoban da nakon slušanja i analize kraćih razgovora navede osobenosti razgovora i sam učestvuje u njemu primjenjujući pravila kilturnog ophođenja.
2. Na kraju učenja učenik će biti sposoban da objasni značaj jezika kao sredstva komunikacije i da se snalazi u jezičkoj okolini.

MATEMATIKA
1. Tokom učenja učenik će moći da koristi rimske cifre za zapisivanje brojeva
2. Tokom učenja učenik u prirodi uočava tačku, pravu, polupravu, duž, ugao geometrijska tijela i figure, kružnu liniju, mjerenje vremena, zapremine i
mase.

PRIRODA
1. Razlikuje živu i neživu prirodu, životne uslove, vremenske pojave i padavine.
2. Na kraju učenja učenik će moći da razlikuje i razvrstava živa bića i životne zajednice na osnovu njihovih osobina, navodi uticaj čovjeka na prirodu

POZNAVANjE DRUŠTVA
1. Na kraju učenja učenik će moći da obrazloži važnost doma za svakog pojedinca, prednosti i nedostatke objekata za stanovanje, objasni značaj tehničkih dostignuća prilikom gradnje i neophodnosti poštovanja graditeljskog nasljeđa.
2. Na kraju učenja učenik će moći da obrazloži značaj saobraćaja za čovjeka i razvoj saobraćaja kroz vrijeme.
3. Primjenjuje različite vještine komunikacije i saradnje.navedu i objasne osnovna dječja prava, obaveze i odgovornosti.

MUZIČKA KULTURA
1. Na kraju učenja učenik će moći da izražajno pjeva uvažavajući muzičke elemente.
2. Na kraju učenja učenik će moći da doživljajno sluša muziku.

LIKOVNA KULTURA
1. Na kraju učenja učenikće moći da opiše vrste linija i objašnjava vrste linija i objašnjava njihove karakteristike.
2. Na kraju učenja učenik će moći da objasni pojam vajar, vajarsko djelo, vajarski materijal.
3. Na kraju učenja učenik će moći da objasni karakteristike prostora.

 

pdf
Print Friendly, PDF & Email