Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

 

Ogledni čas iz crnogorsko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i  književnosti održala je  Ana Leković, mast.prof.jezika i književnosti u odjeljenju  VI 5 12.11.2019. godine. Tema časa bila je “KRUŠKE”  autora Mihaila Gazivode.

Uz odličnu pripremu prof. Leković je od nastavnih sredstava koristila: zvučnu čitanku, projektor, platno, nastavne listiće. Učenici su  tokom ovog časa uspjeli da razumiju književni tekst, prepoznali su osnovna osjećanja u tekstu, odlično su  opisali karaktere likova i izgradili  svoj odnos prema njima. Takodje, učenici su usvojili znanja o nasilnoj  i nenasilnoj komunikaciji, razvili su osjećaj za kreativnost i  saradnju kao i kritičko  i analitičko mišljenje. Svi  nabrojani ishodi koji su postignuti tokom časa pomogli su vaspitno-obrazovnom ishodu časa, a to je identifikacija sa likovima različitim od sebe  i  spoznaja različitih književnih likova i djela. Djelo i likovi sa kojim su šestaci komparirali likove iz pripovijetke “Kruška” je roman Vilijema Sarojana “Tata, ti si lud”.

Uspješnost ovom času  dala je  tehnika šest šešira koju je prof. Leković odabrala kako bi času dala kreativnu i zanimljivu notu. Ova tehnika se  zasniva na usmjeravanju procesa mišljenja u nekoliko različitih pravaca tako da se jedan problem može razmotriti iz više uglova. Učenici su bili vrlo zainteresovani za rad i imali su dobru komunikaciju sa nastavnicom. Času su prisustovali svi članovi Aktiva nastavnika  maternjeg jezika, zamjenik  direktora, bibliotekarka, pedagoškinja i psihološkinja škole.

Print Friendly, PDF & Email