Međupredmetna korelacija

U holu škole prikazana je izložba radova učenika osmog i devetog razreda na temu“GRAD“. Na času likovne kulture učenici osmog razreda su kreirali radove na pomenutu temu u tehnici flomaster, marker. Zatim su na času izrade grafike sa obradom slike i fotografije, koristeći alatke Brushes i Pencil, prenijeli svoje radove u program Adobe Photoshop.

Istovremeno, u holu naše škole postavljeni su i literarni radovi učenika devetog razreda na temu“STARA PORODIČNA KUĆA“ uz ilustracije u tehnici voštani pastel. Izložba je osmišljena u korelaciji tri predmeta: CSBH jezik i književnost, Likovna kultura i Izrada grafike sa obradom slike i fotografije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email