Nagrađeni učitelj

BIOGRAFIJA

 

   Marina Perović, profesor razredne nastave, radi  u OŠ „Dašo Pavičić“ od  01. 09. 1999. godine. Rođena je 11. 08. 1972. godine u Kuli ( Srbija), gdje završava  OŠ “Isa Bajić“ i Školu osnovnog muzičkog obrazovanja, odsjek  violina. Školovanje nastavlja u Somboru, u Gimnaziji „Veljko Petrović“, Pedagoškoj akademiji i Učiteljskom fakultetu. Diplomirala je 1997. godine, a Stručni ispit položila 1998. godine.

U Herceg Novi se seli u avgustu 1999. godine i u septembu počinje da radi u Područnom odjeljenju OŠ „Dašo Pavičić“, u Sutorini, u kombinovanom odjeljenju (2. i 4. razred).

U septembru školske 2000/2001. godine prelazi u matičnu školu, gdje radi do danas.

Sve vrijeme aktivno učestvuje u životu škole i u različitim aktivnostima predvidjenim Planom i programom, ali i u vanškolskim aktivnostima,  piše stručne radove na temu obrazovanja  i učestvuje u dešavanjima vezanim za profesionalni razvoj. Pokazuje interes za saradnju sa lokalnom zajednicom i permanentno obrazovanje.

Sa svojim učenicima rado učestvuje u različitim aktivnostima vezanim za lokalnu zajednicu kao što su: humanitarne akcije, ekološke akcije u školi i lokalnoj sredini, saradnja sa Herceg festom (predstave, umjetničke radionice (Ruke-radionica rukotvorina), izložbe, posjete, festivali (Strip festival, Praznik mimoze,Međunarodni dječiji karneval, HAPS (Hercegnovske aprilske pozorišne svečanosti)…), saradnja sa Gradskom bibliotekom i čitaonicom…

U prostoru škole je nekoliko puta organizovala izložbe radova svojih učenika i učestvovala u organizaciji školskih priredbi.

U septembru, 2018. godine stiče više zvanje nastavnik-mentor.

U decembru, 2019. godine dobija nagradu na Konkursu za dodjelu nagrada nastavnicima (“Za odličan pet”) iz Fonda za talente Ministarstva prosvjete Crne Gore za realizaciju vannastavnih aktivnosti, učešće u domaćim i međunarodnim projektima, stručno usavršavanje, mentorstvo učenicima nagrađenim na konkursima, održane ogledne časove i učešće u Stručnim timovima škole.

Print Friendly, PDF & Email