НАСТАВНО ОСОБЉЕ

                                                           НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Редни број Име и презиме наставника ЗВАЊЕ
1. Босиљка Перуновић  в.д. директора, проф. италијанског и енглеског језика
2. Драгослава Сеферовић помоћница директорице, проф. историје
3. Мира Крулановић помоћница директорице, проф. основа технике и информатике
4. Владимир Зечевић проф. црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности
5. Сандa Вуловић проф. црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности
6. Саве Суботић наставница црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности
7. Сандра Сеферовић проф. црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности
8. Бојана Мијовић проф. црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности
9. Зорица Марковић проф. црногорског-српског, босанског, хрватског језика и књижевности
10. Данијела Чегар проф. енглеског  језика
11. Хелена Вучетић проф. енглеског  језика
12. Загорка Суботић проф. енглеског  језика
13. Биљана Мандић проф. енглеског  језика
14. Миљана Челановић проф. енглеског  језика
15. Злата Кривокапић

 

проф. енглеског  и италијанског јeзикa
16. Лела Пејовић проф. енглеског  језика
17. Биљана Брајовић проф. енглеског  језика
18. Романа Велимировић проф. енглеског  језика
19. Тамара Гавриловић проф. италијанског и енглеског језика
20. Јована Вујадиновић проф. енглеског  и италијанског јeзикa
21. Татјана Крстајић проф. њемaчког језика
22. Елизабета Ступар проф.  хемије
23. Јелисава Гаровић проф. хемије
24. Ивана Кецојевић проф. математике
25. Ивана Дедијер проф. математике
26. Милко Кавеић проф. математике
27. Ана Томашевић проф. математике
28. Синиша Кривокапић проф. математике
29. Загорка Комљановић проф. математике
30. Максим Злоковић проф. физике
31. Дејан Кулиновић инжењер бродомашинске струке
32. Милица Ковачевић проф. биологије
33. Теодора Пушара проф. биологије
34. Лидија Штањо проф. историје
35. Маја Жарић проф. историје
36. Иванка Радановић наст. историје и географије
37. Љиљана Кнежевић дипломирани географ
38. Милијана Голубовић проф. информатике

и ICT координатор

39. Гордана Станишић проф.информатике
40. Данило Вавић проф. информатике
41. Слободан Славић дипломирани инжењер менаџмента-мастер
42. Дубравка Ангеловска – Аметовић проф. ликовне културе
43. Ивана Вукчевић проф. ликовне културе
44. Босиљка Кулишић мастер музичке културе
45. Марина Дедић проф. музичке културе
46. Марина Марић проф. физичког васпитања
47. Драган Новаковић проф. физичког васпитања
48. Стево Обрадовић проф. физичког васпитања
49. Жељко Милићевић проф. физичког васпитања
50. Микетић Дарко проф. физичког васпитања
51. Момир Драгићевић проф.социологије
52. Сузана Банковић проф. разредне наставе
53. Јелена Перчиновић проф. разредне наставе
54. Наташа Беко проф. разредне наставе
55. Александра Самарџић проф. разредне наставе
56. Милка Вуковић наст. разредне наставе
57. Жељко Јелић проф. разредне наставе
58. Биљана Укропина наст. разредне наставе
59. Мирза Међедовић Дефектолог и проф. разредне наставе
60. Вјера Милаковић проф. разредне наставе
61. Оливера Попадић наст. разредне наставе
62. Марина Перовић проф. разредне наставе
63. Драгана Дабовић наст. разредне наставе
64. Љепосава Марковић наст. разредне наставе
65. Ђорђина Видаковић проф. разредне наставе
66. Радмила Вуковић проф.разредне наставе
67. Зорица Чичковић проф. разредне наставе
68. Мирјана Симовић проф. разредне наставе
69. Тамара Лабовић проф. разредне наставе
70. Марко Вучковић проф. разредне наставе
71. Јелена Вуковић проф. разредне наставе
72. Јелена Пљеваљчић проф. разредне наставе
73. Душанка Павловић проф. разредне наставе
74. Марија Вучуровић проф.разредне наставе
75. Марица Бијелић наст. разредне наставе
76. Милијана Роћеновић проф.разредне наставе
77. Вања Ђуровић проф. разредне наставе
78. Љиљана Влатковић наст. разредне наставе
79. Марија Штурановић проф. разредне наставе
80. Драгана Ковачевић проф. разредне наставе
81. Слободанка Стијепчић наст. разредне наставе
82. Будимирка Весели наст. разредне наставе
83. Јелена Ростовић наст. разредне наставе
84. Весна Васовић проф. разредне наставе
85. Сузана Миловић проф. разредне наставе
86. Мирјана Јовановић наст. разредне наставе

 

                                                НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ВАСПИТАЧИ
Редни број Име и презиме наставника ЗВАЊЕ
1. Далиборка Зечевић наст. предшколског васпитања
2. Јелена Мирјанић проф.предшколског васпитања
3. Верица Ковачевић проф.предшколског васпитања

 

                                АСИСТЕНТИ У НАСТАВИ
Редни број Име и презиме асистента
1. Марија Берат
2. Весна Шумар
3. Сања Даковић
4. Светлана Крстајић
Print Friendly, PDF & Email