Novi kabinet matematike

Dana 28.08.2019. godine, predstavnici kompanije Öikom održali su obuku našim nastavnicima za korišćenje multimedijalnog projektora. Naši učenici i zaposleni dobijaju mogućnost da koriste jedno od najmodernijih učila u nastavi prirodne grupe predmeta.

Print Friendly, PDF & Email