OBAVJEŠTENJE – Upis djece u prvi razred osnovne škole – školske 2018/2019. godine

CRNA  GORA

JU OSNOVNA ŠKOLA «DAŠO PAVIČIĆ»

H E R C E G   N O V I

Broj: 543

Herceg  Novi, 20.04.2018. godine

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E

UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

 

Obavještavaju se roditelji djece dorasle za upis u prvi razred, rođene 2012. godine, odnosno djece koja u tekućoj kalendarskoj godini pune 6 godina života, da će se počev od 23. aprila  do 16. maja 2018., vršiti upis u prvi razred devetogodišnje osnovne škole, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati, u holu Škole (osim perioda zbog Prvomajskih praznika). Prilikom upisa roditelj će dobiti pismeno obavještenje o datumu testiranja  djeteta  u  Školi.

 

Saglasno odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu.

Prilikom prijave za upis, potrebno je donijeti kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, radi upoređenja sa  podacima iz baze o registru rođenih, dobijenih od MUP-a.

Prije upisa potrebno je obaviti ljekarski  pregled  kod izabranog pedijatra u  Domu  zdravlja. Ljekarsko uvjerenje obavezno donijeti prilikom testiranja djeteta u Školi.

 

U Osnovnu školu «Dašo Pavičić» upisuju se djeca sa područja: MZ Topla, Igalo, Sutorina, Prijevor, Mojdež, Sušćepan, Ratiševina, Trebesin, zapadni dio MZ Herceg Novi – granicom: zgrada bivše željezničke stanice, stepenište Dašo Pavičić prema platou bivšeg «Rudnika», izlaz stepeništem Jova Dabovića, prema autobuskoj stanici Herceg Novi, izlaz stepeništem na Ulicu Orjenski bataljon i dalje, zapadno ovom ulicom, pravac ispod «Bajera» do rezervoara za vodu.

 

                                                                                    DIREKTOR ŠKOLE,

                                                                                       Branislav Krečković

Print Friendly, PDF & Email