Održan Deseti jubilarni dječji parlament

I ove godine je obilježen Međunarodni dan dječjih prava 20. novembar u Skupštini Crne Gore, deseti put od osnivanja Dječjeg parlamenta. Predstavnici naše škole bili su učenici IX razreda: Nikola Ivanović i Ivona Tufegdžić, kao i psihološkinja Vanja Nuhefendić.

Dana 19. novembra održano je Zasijedanje Dječjeg parlamenta u organizaciji Skupštine Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, povodom obilježavanja 30 godina od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta i 10 godina zasijedanja Dječjeg parlamenta. Učesnici događaja bila su djeca osnovnih i srednjih škola iz Crne Gore kao i predstavnici Lokalnog dječijeg parlamenta Glavnog grada Podgorice. Prisutnima su se obratili i šef kancelarije UNICEF-a, predstavnik kancelarije Save the Children-a, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za oblast prava djeteta, direktorica Centra za prava djeteta i djeca prezenteri iz sjeverne, centralne i južne regije Crne Gore kao i bivša kopredsjedavajuća zasijedanja Dječjeg parlamenta u Skupštini 2009. godine.

Zasijedanje je otvorio  predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović ističući  da je crnogorski parlament posvećen afirmaciji, promociji, zaštiti i unaprjeđenju prava djeteta. On je iznio važan podatak da je u Crnoj Gori od 2013. godine procenat djece koja pohađaju neki program obrazovanja u ranom djetinjstvu, porastao sa 40 na 53 procenta, a broj djece iz romskih naselja  – kao posebno izazovnog okruženja – koja pohađaju osnovnu školu povećan je sa 58 na 77 procenata. „Pored obezbjeđivanja osnovnih prava, djeci treba pružiti priliku da iskuse demokratsko odlučivanje i nauče o svojim građanskim pravima i obavezama, jer to donosi dugoročnu korist za društvo u cjelini“, kazao je predsjednik Brajović i podsjetio da Skupština Crne Gore upravo to radi kroz program građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola – Demokratske radionice „Barbara Pramer“.

 

Print Friendly, PDF & Email