ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

                                 ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Редни
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ
1. Лазар Таузовић домар – ложач
2. Жељко Косић домар
3. Гордана Утржен радница на одржавању чистоће
4. Биљана Палевић радница на одржавању чистоће
5. Марија Банићевић радница на одржавању чистоће
6. Милена Вавић радница на одржавању чистоће
7. Нада Вуксановић радница на одржавању чистоће
8. Анђелка Ђуришић радница на одржавању чистоће
9. Зорка Томовић радница на одржавању чистоће
10. Станисава Радовић радница на одржавању чистоће

Игало и ПО Суторина

11. Јоланка Драгутиновић радница на одржавању чистоће
12. Миланка Рамић радница на одржавању чистоће
Print Friendly, PDF & Email