Prezentacija digitalnog časopisa na oglednom času ,,Jedan čas dvije države „

Sa razvojem tehnike i tehnologije mijenja se pristup i način rada u nastavi i obrazovanju. Svjedoci smo da je primjena savremene tehnologije u nastavi sve češća. Tako je i  danas, 4.6.2021.godine u OŠ,,Dašo Pavičić”, održan  ogledni čas na kome je prezentovan digitalni časopis ,,Sovice “,  namijenjen učenicima od 1.do 3.razreda.

Organizaciju i realizaciju časa, kao i sam časopis su uredile i osmislile profesorice razredne nastave Vesna Vasović,Aleksandra Samardžić i Vanja Đurović. Ideja za časopis se javila nakon odslušanog seminara kao oblika stručnog usavršavanja.

Časopis je izrađen u digitalnoj formi koja se vrlo lako može pretočiti u štampani oblik, što je na današnjem času i predstavljeno.

Zadaci koji su se našli u časopisu iziskuju logičko razmišljanje i podstiču kreativnost.Zahvaljujući tehničkim mogućnostima škole na ovom oglednom   času, pomoću platforme Teams, nastavljena je međunarodna  saradnja između OŠ,,Dašo Pavičić” i OŠ,,Franceta Prešerna” iz Kranja . Saradnja sa ovom školom je započeta prije par godina zahvaljujući direktoru Branislavu Krečkoviću, a koju su podržali nastavnici obje škole .

Učiteljica Elvira Garibović iz OŠ,,Franceta Prešerna”  je rado prihvatila ideju za realizaciju zajedničkog časa i pomogla u prevazilaženju jezičke barijere među učenicima.Učenici oba odjeljenja su aktivno učestvovali u rješavanju raznovrsnih zadataka iz svih nastavnih predmeta.Posebnu radost im je pričinjavao sam rad na interaktivnoj tabli, kao i ovakav  vid komunikacije i učenja.

Čas je protekao u sjajnoj atmosferi koja se osjetila u obje učionice, a završen je uz obećanje da će ovakav vid saradnje postati praksa.

Print Friendly, PDF & Email