Roditeljski sastanak za učenike od I do IV razreda

Srijeda 6. septembra 2017. god. održan  je zajednički roditeljski sastanak za učenike I-IV razreda u Igalu. Sastanku su prisustovali direktor Branislav Krečković i pomoćnica direktora Snežana Mirković. Razgovarano je o uslovima rada i organizaciji nastavnog procesa u školi. Predložene su mjere za njihovo unapređenje.
Isti povod roditeljskom sastanka bio je u Sutorini 7.sempembra 2017.g.

Print Friendly, PDF & Email