Saopštenje uprave škole

Saopštenje,

Povodom polemika u vezi sa školom Dašo Pavičić i preseljenja područnog odjeljenja u Igalu u područno odjeljenje u Sutorini, kome se roditelji protive, uprava škole daje sljedeće reagovanje:

Školu vodi uprava, koja tome i služi, i roditelji ne mogu vršiti funkciju uprave škole. Ako je uprava procijenila da objekat u Institutu Igalo dugoročno gledano nije bezbjedan, i da je svrsishodnije preseljenje u odjeljenje na Sutorini svega nekoliko kilometara dalje, roditelji tu odluku moraju ispoštovati, ili prepisati djecu u drugu školu. Jer dugoročan boravak djece u nebezbjednom školskom objektu i posljedice koje iz toga mogu proizaći su odgovornost škole, a nikako tema kojom će roditelji, mediji, opština ili bilo koja druga strana špekulisati.

Dakle, obaveza škole je da organizuje nastavu kako smatra najcjelishodnijim i najbezbjednijim, a obaveza roditelja je da šalju djecu u osnovnu školu. Sve drugo je domen prepucavanja, pregovora i cjenkanja u koje, kada je ovako važna tema na dnevnom redu, nemam nikakvu namjeru da ulazim. Zakonite odluke uprave ove škole, koje služe najboljem interesu djece, u ovom slučaju apsolutno nijesu otvorene za javnu debatu.

Direktor škole,
Branislav Krečković

Print Friendly, PDF & Email