Seminar – Pristup dječijem stvaralaštvu kroz savremene metode

U  JU OŠ,,Dašo Pavičić“ 21.10.2017. god. održan je seminar na temu:

Pristup dječijem stvaralaštvu kroz savremene metode

Seminar je akreditovan od strane Zavoda za školstvo Crne Gore.

Seminar su vodile Nada Orbović, profesorica intormatike i Budimirka Dubretić, profesorica likovne kulture. Kroz edukativan sadržaj‚ koji je ponuđen na seminaru, prisutni nastavnici su imali priliku da prošire svoja znanja u vezi sa ovom temom. Pored nastavnika iz naše škole, seminaru su prisustvovali nastavnici iz drugih škola ih Herceg Novog.

Da je subota bila veoma radna u našoj školi, potvrđuje i činjenica da je započeta adaptacija prostorije koja je namijenjena za produženi boravak,  koja bi trebalo da počne sa radom u drugom klasifikcionom periodu. Podsjetimo da je trgovinski lanac Aroma marketa donirao našoj školi potrebni namještaj kako bi se djeca u produženom boravku osjećla prijatnije. Naravno, nijesu zaboravljeni ni učenici sa posebnim obrazovnim potrebama, te stoga za njih je Aroma obezbjedila štampač u koloru. Akcija je podržana od Ministarstva prosvjete.

Istog dana, dakle u subotu, u školi je održna dodatna i dopunska nastava.

pdf
Print Friendly, PDF & Email