Škola za 21 vijek

U našoj školi održaj je seminar „Škola za 21 vijek“, koji je započeo je 28.09.2018. godine i trajao je ukupno 5 dana. Nastavnici koji su učestovali u projektu su: Elizabeta Stupar, Kecojević Ivana, Tomašević Ana, Kovačević Milica, Golubović Milijana, Klisura Boris, Prnjat Stanka, Krivokapić Zlata, Bulatović Mirjana, Lidija Štanjo i Snežana Mirković.

Oblasti koje su obrađene su:

– Podučavanje vještinama kritičkog mišljenja i rješavanje problema
– Podučavanje digitalne pismenosti i
– Upotreba Micro:bit tehnologije u nastavi

Pezentaciju seminara možete preuzeti ovdje – Škola za 21 vijek.

Print Friendly, PDF & Email