Smart televizori za prvake

Učionice u kojima nastavu pohađaju učenici prvog i drugog razreda, dobile su Smart televizore. Naši najmlađi time dobijaju mogućnost upotrebe modernih tehnologija u nastavnom procesu. Uprava škole će nastaviti da u narednom periodu nastavi sa opremanjem i drugih učionica i kabineta u školi.

Print Friendly, PDF & Email