U svijetu lirske pjesme „Kujunđžija i hitroprelja“

U srijedu 21.03. učenici V6 odjeljenja su bili gosti i akteri časa u našoj školskoj biblioteci. U dogovoru sa njihovim predmetnim nastavnikom iz maternjeg jezika Suzanom Vuković, bibliotekarka škole je osmislila čas na temu već obrađene narodne lirske pjesme Kujunđžija i hitroprelja.
Učenici su se nadmetali u recitovanju i izražajnom čitanju pjesme, utvrđujući stečeno znanje o našim narodnim pjesmama kroz javni nastup.
Cilj časa je bio podsticanje učenika na izražajno čitanje, recitovanje; upućivanje na dikciju, interpunkcijske znake…kao i na vrijednosti našeg narodnog stvaralaštva kroz koje saznajemo o davno minulom vremenu, moralu, običajima, starim zanatima, predmetima.
Svi učenici (21) su imali priliku da učestvuju na času i kao recitatori kroz uloge kujunđžije Janka, hitroprelje Janje ili naratora, kao i da na postavljenje zadatke na listićima pokušaju da prepoznaju stare zanate i prokomentarišu.

Print Friendly, PDF & Email