VIII Zasijedanje Dječjeg parlamenta u Skupštini Crne Gore

Dana 20.11.2017.godine održano je VIII Zasijedanje Dječjeg parlamenta u Skupštini Crne Gore. Dječje zasijedanje se održava već osmi put, svake godine na dan kada je 1989. godine usvojena Konvencija UN o pravima djeteta. Ova konvencija je propisala načelo da u svim odlukama koje se tiču djeteta, na prvom mjestu uvijek mora biti njegov najbolji interes.
Naša škola već 8 godina učestvuje na ovom zasijedanju. Naš đački parlament ove godine predstavljali su učenici IX razreda: Iva Milić,IX3 i Krsto Vidović IX1. Učenici su bili u pratnji školskog psihologa, Vanje Nuhefendić, koja vodi učenički parlament u našoj školi.

Pored 50 predstavnika lokalnih dječjih parlamenata iz 21 opštine i to po dva predstavnika osnovnih i srednjih škola, skupu su prisustvovali i predstavnici klubova poslanika u Skupštini Crne Gore, Vlade Crne Gore, domaćih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava djeteta, kao i članovi diplomatskog kora.

Ove godine nije bilo tradicionalnog postavljanja pitanja poslanicima, već su prisutni saslušali prezentaciju koju je crnogorska dječija delegacija predstavila u Ženevi, 3. oktobra ove godine pred članovima Komiteta za prava djeteta, kao i prezentaciju koju su osmislili predstavnici Dječjeg parlamenta. Djeca su govorila o ličnim iskustvima i viđenju određenih problema u društvu, školi, lokalnoj zajednici i porodici, ističući očekivanja za naredni period.

Print Friendly, PDF & Email