Vršnjačko nasilje

U našoj školi je 17.12.2019.god.Centar za socijalni rad Herceg Novi organizovao predavanja – interaktivne radionice na temu “Vršnjačko nasilje” za učenike V razreda. Radionice su vodili stručni radnici iz Službe za djecu i mlade, Emrah Jefkaj (diplomirani psiholog i porodični savjetnik) i Jelena Čavić (diplomirana socijalna radnica i specijalna pedagoškinja).

Vršnjačko nasilje je sve prisutnija pojava u savremenom društvu. Veliki broj istraživača, ali i praktičara koji se nastoje boriti sa ovom problematikom, mišljenja su da je vršnjačko nasilje odraz cjelokupne društvene situacije. Stoga je preventivno djelovanje prepoznato kao veoma značajno.

 

 

Djeca su otvoreno izražavala svoja mišljenja o negativnim posljedicama vršnjačkog nasilja, a pokazali su i da mogu prepoznati djecu koja zbog specifičnih osobina mogu biti laka meta vršnjaškog nasilja.Nudili su rješenja kako bi oni kada bi imali moć odlučivanja, zabranili bilo koju vrstu nasilja i pomogli žrtvama, ali i nasilnicima. Djeca su pokazala da ih ova tema zanima, da dosta o tome znaju i smatramo da je ovom prezentacijom postignuto da se kod djece probudi empatija, kako bi lakše prihvatili različitosti i uspjeli da prepoznaju i prijave nasilje.

Škola će nastaviti saradnju sa Centrom za socijalni rad Herceg Novi i svim institucijama u lokalnoj zajednici, s ciljem prevencije  rizičnog ponašanja kod djece.

Print Friendly, PDF & Email