XLV Muzički festival mladih Crne Gore, Herceg Novi, 24-27. april 2018.

U organizaciji Muzičke škole Herceg Novi, od 24. do 27. aprila, održao se XLV Muzički festival mladih Crne Gore. Muzičku školu Herceg Novi predstavljalo je 57 učenika, 13 solista ( violina , violončelo, gitara) i 22 kamerna dua (klavirski duo, vokalni duo, kamerna dua sa i bez klavira).

BR. PREZIME I IME DISCIPLINA / KATEGORIJA BODOVI NAGRADA KLASA
1 Vlatković Dunja VIII ref, Vuković Nina VI ref. JU „DP“ Klavirski duo / II ktg 100,0 SPECIJALNA NAGRADA Mijušković Irena
2 Denda Atina JU „DP“ Violončelo / III ktg 97,33 ZLATNA LIRA Novak Igor
3 Grbo Hristina – violina III r JU „MV“, Ilić Daria – violina JU „DP“ Kombinovani duo / I ktg 96,00 ZLATNA LIRA Popović Anita, Popović Jelena
4 Kovačević Luka JU „DP“ Gitara / Predktg 95,00 ZLATNA LIRA Bubanja Aleksandar
5 Peetković Ines III r JU „DP“, Mandić Jelena III r JU „MV“ Klavirski duo / I ktg 95,00 ZLATNA LIRA Mijušković Irena
6 Marković Luka JU „DP“ Gitara / A pretktg 94,33 SREBRNA LIRA Bubanja Aleksandar
7 Tripković Anastasija – violina III r, Vukotić Marija – klavir JU „DP“ / I ktg 93,00 SREBRNA LIRA Popović Anita, Nenadović Ines
8 Rajević Đuro JU „DP“, Banićević Vuk – harmonika JU „OB“ Kombinovani duo / I ktg 93,00 SREBRNA LIRA Sekulić Slavica, Trajković Zorica
9 Matijević Luna – violina JU „MV“, Vukašinović Ivana – klavir JU „DP“ Kamerni duo sa KV / II ktg 91,25 SREBRNA LIRA Popović Jelena, Nikolić Mira
10 Vavić Vuk JU „DP“, Trojanović Ivan – doboš JU „MV“ Kombinovani duo / I ktg 90,00 SREBRNA LIRA Nedović Oliver
11 Rajačić Lara II r JU „MV“, Matković Teodora IV ref. JU „DP“ Klavirski duo / I ktg 89,00 BRONZANA LIRA Seferović Danijela, Bogdanović Vojvodić Seška
12 Pakaški Vasilije III r, Hare Browwn Charles V r JU „DP“ Klavirski duo / I ktg 88,00 BRONZANA LIRA Seferović Danijela, Bogdanović Vojvodić Seška
13 Rajević Viktor – violina III r, Vukolić Nikolina – klavir II r JU „DP“ Kamerni duo sa KV / I ktg 87,25 BRONZANA LIRA Popović Jelena
14 Čuhlib Eva – violina JU „DP“, Šerović Teodora – violina JU „OB“ Kombinovani duo / II ktg 85,00 BRONZANA LIRA Popović Jelena, Popović Anita
15 Urdešić Maksim – klarinet JU „MV“, Vučetić Isidora – klavir JU „DP“ Kamerni duo sa KV / II ktg 84,00 POHVALA Vasić Svetislav, Zloković Anita
Print Friendly, PDF & Email