Zdravi stilovi života – Predavanje o higijeni

Dana 17. oktobra 2017. god. u kabinetu informatike učenici VIII razreda koji su izabrali „Zdrave stilove života“, imali su lijepu priliku da o higijeni i njenom uticaju na zdravlje ljudi, čuju i vide zanimljivu prezentaciju. Predavač je bila dr Stefa Glušac spec. epidemiolog. Učenici su pažljivo pratili prezentaciju, postavljali  pitanja koja su ih interesovala, a dr Glušac je prezentaciju u Power Point-u ostavila u školi, kako bi bila dostupna svim zainteresovanim nastavnicima i učenicima ubuduće.

Postoji mogućnost da ista bude postavljena i na sajtu škole, ukoliko Institut za javno zdravlje iz Podgorice, kao autor prezentacije, da saglasnost.

pdf